అం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అక్షరాలు

 1. అంకెஎண்-number
 2. అంకితంDedication,சமர்பணம்
 3. అంకుశము:अंकुश
 4. అంగము:अंग
 5. అంగరక్షకుడుBody guard, அஙகரக்ஷகன்
 6. అంగుళము-inch, इंच-
 7. అంచుஓரம்-hem
 8. అండ;support
 9. అంతము;end,கடைசி,अंत,ಅಂತ್ಯ
 10. అందము
 11. అంతస్తు
 12. అంతరంగం-உள்னோக்கம்
 13. అంతరిక్షము;space,விண்
 14. అంతరిక్షం;space,விண்
 15. అంతర్జాతీయ-international,अन्तर्रष्ट्रीय-வெளினாட்டு
 16. అంతరముdifference,பேதம்
 17. అంతర్లీనం-
 18. అంధత్వముಅಂಧ-பார்வை இன்மை
 19. అంపశయ్య;arrow bed
 20. అంబరము;sky,ஆகாயம்
 21. అంబలిகூழ்
 22. అంబు;arrow,அம்பு
 23. అంబుజము;lotus,தாமரை
 24. అంబుధి;sea,கடல்,समुद्र
 25. అంతఃపురము
 26. అంకితము
 27. అంకితము
 28. అంతస్తు
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=అం&oldid=950210" నుండి వెలికితీశారు