అంగడివీధులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అంగడివీధి యొక్క బహువచన రూపం.