అధికారులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అధికారి యొక్క బహువచన రూపం.