అవాంతరములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అవాంతరము యొక్క బహువచన రూపం.