ఆకుమొగ్గలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఆకుమొగ్గ యొక్క బహువచన రూపం.