ఆత్మహత్యలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఆత్మహత్య యొక్క బహువచన రూపం.