ఇంద్రలోకం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఇంద్రలోకము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.