విక్షనరీ నుండి

అక్షరాలు

 1. ఉత్తరము;letter,answerகடுதாசி
 2. ఉంగరం;ring
 3. ఉక్క;sweat,வியர்வை
 4. ఉక్కు;steel,
 5. ఉక్రోషము;ire
 6. ఉగ్రము;தீவ்ரம்,angry
 7. ఉచ్వాసము;inhale
 8. ఉడుత;squirrel,அணில்
 9. ఉడుము;உடும்பு
 10. ఉత్పత్తి;production
 11. ఉత్పాతము;calamity
 12. ఉత్సాహము;jollyness,கொம்டாட்டம்
 13. ఉదరము;abdomen.வயிரு
 14. ఉదయము;Morning,காலை
 15. ఉద్వేగము;excitement
 16. ఉపయోగము;use,
 17. ఉపమంత్రి-उपसचिव,deputy minister
 18. ఉపరితలము;மேல்பாகம்,surface
 19. ఉప్పు;salt;உப்பு
 20. ఉపాధ్యాయుడు-अध्यापक,teacher
 21. ఉపాధ్యాయిని-अध्यापिका,lady teacher
 22. ఉప్పెన;
 23. ఉమ,உம
 24. ఉర్లగడ్డ-आलू,onion
 25. ఉర్వి;earthஉலகம்
 26. ఉరుము;thunder,இடி
 27. ఉలవలు;கொள்ளு
 28. ఉసిరిక్కాయ,நெல்லிக்காய்
 29. ఉసురు;ப்ராணன்
 30. ఉష;உஷ
 31. ఉద్వాసన,relieving
 32. ఉడకపెట్టుஅவி;boil
 33. ఉచ్చారణஉச்சரிப்பு,pronounciation
 34. ఉదాహరణஉதாரணம்எடுத்துக்காட்டு;example
 35. ఉదారుడుஉதாரன்
 36. ఉద్యోగముஉத்தியோகம்,job,occupation
 37. ఉపయోగముஉபயோகம்,usefulness
 38. ఉత్సవముஉற்சவம்,celebration
 39. ఉచితము
 40. ఉపనయనము
 41. ఉంగరము
 42. ఉండ్రాయి
 43. ఉతుకు
 44. ఉల్లంఘన
 45. ఉపదేశము
 46. ఉపనది
 47. ఉత్తర
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=ఉ&oldid=951812" నుండి వెలికితీశారు