ఉద్యోగాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఉద్యోగం యొక్క బహువచన రూపం.