ఉష్ట్రపక్షులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఉష్ట్రపక్షి యొక్క బహువచన రూపం.