ఊరంతా ఒకదారైతే ఉలిపికట్టెదొక దారంట

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఎవరేది మంచి చెప్పినా వినకుండా మూర్ఖంగా తన దారిన తను పోయేవాడిని ఉద్దేశించి ఈ సామెతను చెపుతారు.