ఋషిపత్నులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఋషిపత్ని యొక్క బహువచన రూపం.