ఎండుచేపలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఎండుచేప యొక్క బహువచన రూపం.