ఎండు మిరపకాయలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఎండు మిరపకాయ యొక్క బహువచన రూపం.