Jump to content

ఒత్తు

విక్షనరీ నుండి

వ్యాకరణ విశేషాలు

[<small>మార్చు</small>]
భాషాభాగం

క్రియ/నామవాచకము/దే.వి.

వ్యుత్పత్తి

దేశ్యము

అర్థ వివరణ

[<small>మార్చు</small>]
 1. తఱుచుదనము/మిక్కుటము
  క్రియా పదాలు
 • పొడచుకొను
 • ఒఱగు
 • ఘనమగు
 • అదుము
 • బలాత్కరించు
 • (పంట)నొక్కు
 • తీర్చు
 • ఆక్రమించు
 • (అంట్లు)తొక్కు
నామవాచకము
 • అదుముడు
 • తఱచుదనము
 • మొత్త
 • ఆక్రమణము

దే.వి.

1. నొక్కుడు. 2. నొక్కిన యానవాలు. 3. సాంద్రత. 4. తుడుచుట. అద్దుట. 5. మెత్త. 6. ఆక్రమణ. బాధ. 7. వ్రాయునపుడు కాగితముక్రింద ఎత్తు పెట్టుకొను అట్ట మొ॥ 8. ద్విత్వము. 9. పిల్లల చేతులకు పెట్టు ఆభరణ విశేషము
నానార్థాలు
సంబంధిత పదాలు

ఒత్తుగా/ఒత్తిడిచేయు/ఒత్తుట/ ఉదా: కాళ్ళు ఒత్తుట,

వ్యతిరేక పదాలు

పలచన

పద ప్రయోగాలు

[<small>మార్చు</small>]
 1. ఆతనికి జుట్టు ఒత్తుగా వున్నది
 2. సాంద్రము.= "ఉ. ఒత్తుగ మౌళి బింఛములు నుత్పలపత్త్రము కర్ణపాళి నా,యత్తము చేసి..." గంధ. ౨౩౧.
 3. అదుముడు;......."సీ. చేదోయి యొత్తునఁజేసి నెత్తురులైన యవయవంబులు నోర సవరచేయు." నై. ౨, ఆ.
 4. 1. అధిక మగు. "క. కఱ వంతంతకు నొత్తఁగ... మనుజుల్, సురసుర స్రుక్కిరి..." కాళ. ౩,ఆ. ౧౫౫., జై. ౭,ఆ. ౫౦.
 5. 2. కేకవేయు. "శా. ...ఒత్తెం జిన్నికుమార రార యని..." హర. ౨,ఆ. ౧౩౮.
 6. 3. మీఁదికి వచ్చు. "క. పగవా రొత్తిన యప్పుడ, జగ మెఱుఁగఁగఁ దెగుట యొండె సైరణ యొండెన్, దగు..." ద్వా. ౮,ఆ. ౧౧౯.
 7. 4. గ్రుచ్చుకొను. "గీ. హంసతూలిక పాన్పుపై యలరుమొగ్గ, యొత్తు నునుమేను గల్గు నీలోత్పలాక్షి." హర. ౪,ఆ. ౧౨.
 8. 5. పొడము. "సీ. సమ్మదంబునఁ గామిజనుల చిత్తంబులు చిగురొత్తఁ దరులందుఁ జిగురులొత్తె." కు.సం. ౪,ఆ. ౮౯.
 9. 6. ఒఱగు. "చ. గరువున కొత్తఁ జెంగలువ కచ్చు ఘటించిన మౌళిఁ జుట్టె... జిల్గుపాగ..." స్వా. ౫,ఆ. ౫౮.
స.క్రి.
 1. 1. నొక్కు. "సీ. ...అవనిఁ బెట్టి యొత్తిన..." భార. విరా. ౨,ఆ. ౩౪౭., కళా. ౧,ఆ. ౯౦.
 2. 2. బాధించు. "ఉ. ...సుతునిం దగుపల్కుల నంత యొత్తుదే." భార. శల్య. ౨,ఆ. ౩౭౦., భా. రా. యు. ౭౭.
 3. 3. ఊఁదు; వాయించు. "ఉ. ఒత్తిరి శంఖకాహళములు..." కాశీ. ౬,ఆ. ౧౪౫., భాగ. ౧,స్కం. ౨౪౫. "సీ. ...లోలలోచన యోర్తు తాళ మొత్త." వాల్మీ. ౩,ఆ. ౧౨౧.
 4. 4. సవరించు. "గీ. జాఱుసిగ కేల నొత్తుచు..." దశా. ౩,ఆ. ౧౪౪.
 5. 5. పిసుకు. "సీ. ...కరము పాదము లొత్తి కరుణ వడసె." నైష. ౭,ఆ. ౧౯౨.
 6. 6. తుడుచు, అద్దు. "గీ. కన్నుఁగవ నశ్రుకణములు గ్రమ్ముదేరఁ, బాదతలమున నొత్తి..." భార. ద్రో. ౫,ఆ. ౩౩౮., నైష. ౨,ఆ. ౧౪౦.
 7. 7. గెంటు. "సీ. జిగివెండ్రుకల కప్పు జిష్ణునీలమహాంధకారపంక్తుల నైనఁ గడకు నొత్తు." పరమ. ౨,ఆ. ౩౭.
 8. 8. పరిహసించు. "గీ. ...ఎంత, తనదు తీవ్రత్వ మని తీవ్రధాము నొత్తు." కు. సం. ౧౦,ఆ. ౧౯౧.
 9. 9. బలిమి నాక్రమించు. "వ. కొందఱు కొందఱ నివేశనంబు లధికాభిలాషంబున నొత్తికొనుట కారణంబుగా వివాదంబు వుట్టిన..." భార. మహా. ౧౯.
 10. 10. పరీక్షించు. "ద్వి. మాటసందులు వట్టి మన సొత్తి చూడ." ద్వి. హరిశ్చ. పూ. ౪౦౦.

అనువాదాలు

[<small>మార్చు</small>]

మూలాలు, వనరులు

[<small>మార్చు</small>]
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=ఒత్తు&oldid=952309" నుండి వెలికితీశారు