కంఠసూత్రం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. కంఠసూత్రము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.