కందకు లేదు చేమకు లేదు తోటకూరకెందుకు దురద

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search