గొట్టములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. గొట్టము యొక్క బహువచన రూపం.