చక్రవర్తులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. చక్రవర్తి యొక్క బహువచన రూపం.