చర్చ:అంకకాడు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

'అంకకాడు' అన్న పుట ఉండగా 'అంక కాదు' అనే పుట అనవసరం. తీసివేయవచ్చు.Dvnsarma 12:33, 23 మార్చి 2011 (UTC)-డి.వి.ఎన్.శర్మ.