చర్చ:అల్లంచారు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. delete

జె.వి.ఆర్.కె.ప్రసాద్ 15:15, 4 నవంబరు 2011 (UTC)