డాక్టర్లు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. డాక్టరు యొక్క బహువచన రూపం.