తంగేడుచెట్లు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. తంగేడుచెట్టు యొక్క బహువచన రూపం.