తగిలించుకునే బ్యాగు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వెన్నుకు తగిలించుకునే బ్యాగ్.సంచి.మూట.