ద్వారబంధాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ద్వారబంధం యొక్క బహువచన రూపం.