నమ్మకములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. నమ్మకము యొక్క బహువచన రూపం.