న్యాయవాదులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. న్యాయవాది యొక్క బహువచన రూపం.