పరస్పరవిరోధే హి న ప్రకారాన్తరస్థితిః

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వ్యాకరణ విశేషాలు[<small>మార్చు</small>]

భాషాభాగం

సంస్కృత న్యాయములు

వ్యుత్పత్తి

అర్థ వివరణ[<small>మార్చు</small>]

రెండు వాక్యములకు పరస్పరవిరోధము సంభవించినపుడు తదన్యప్రకారస్థితి యుండదు. (తదన్యతరస్థితి మాత్రము సంభవించును.) పరస్పరవిరుద్ధములగు నుడువబడిన వాక్యముల కెన్నడును ఐక్యము కుదురదు. వానివలన విశిష్టరూప మింకొకఁడు ఘటించును అని భావము. "... ... ... ప్రకార్తాన్తరస్థితిః -న ప్రకార్తాన్తరస్య తాభ్యామన్యస్య ప్రకారస్య స్థితిః కిన్తు తదన్యతరస్యేత్యర్థః" అని పైన్యాయవ్యాఖ్య.

పదాలు[<small>మార్చు</small>]

నానార్థాలు
సంబంధిత పదాలు
వ్యతిరేక పదాలు

పద ప్రయోగాలు[<small>మార్చు</small>]

అనువాదాలు[<small>మార్చు</small>]

మూలాలు, వనరులు[<small>మార్చు</small>]