పరిస్థితులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. పరిస్థితి యొక్క బహువచన రూపం.