పర్యాయ పదములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పర్యాయ పదము యొక్క బహువచన రూపం.