పుట్టగొడుగులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పుట్టగొడుగు యొక్క బహువచన రూపం.