పువ్వుచేపలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. పువ్వుచేప యొక్క బహువచన రూపం.