పెద్దమనుషులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. పెద్దమనిషి యొక్క బహువచన రూపం.