కావలసిన ఫైళ్ళు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 18:11, 16 జనవరి 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

కింది ఫైళ్ళను వాడారు, కానీ అవి ఉనికిలో లేవు. బయటి రిపాజిటరీలలోని ఫైళ్ళను, అవి ఉనికిలో ఉన్నప్పటికీ, చూపవచ్చు. అటువంటి తప్పు పాజిటివులు కొట్టివేయబడతాయి. పైగా, ఉనికిలో లేని ఫైళ్ళను ఇమిడ్చే పేజీలు వర్గం:తెగిపోయిన ఫైలులింకులు గల పేజీలు లో చేర్చబడతాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. దస్త్రం:Flag of the United States.svg‏‎ (7,316 లింకులు)
 2. దస్త్రం:Wikipedia-logo-te.png‏‎ (6,787 లింకులు)
 3. దస్త్రం:Wikipedia-logo.png‏‎ (2,088 లింకులు)
 4. దస్త్రం:Heckert GNU white.svg‏‎ (647 లింకులు)
 5. దస్త్రం:Flag of the United Kingdom.svg‏‎ (621 లింకులు)
 6. దస్త్రం:Example.jpg‏‎ (359 లింకులు)
 7. దస్త్రం:Edit-copy green.svg‏‎ (237 లింకులు)
 8. దస్త్రం:Commons-logo.svg‏‎ (37 లింకులు)
 9. దస్త్రం:Redirectltr.png‏‎ (33 లింకులు)
 10. దస్త్రం:Padlock.svg‏‎ (24 లింకులు)
 11. దస్త్రం:Frog on floor.JPG‏‎ (23 లింకులు)
 12. దస్త్రం:Smile icon.png‏‎ (21 లింకులు)
 13. దస్త్రం:Wikimedia-logo.svg‏‎ (21 లింకులు)
 14. దస్త్రం:Writing star.svg‏‎ (21 లింకులు)
 15. దస్త్రం:Magnificent tree frog (Litoria splendida) crop.jpg‏‎ (20 లింకులు)
 16. దస్త్రం:Lightning animation.gif‏‎ (19 లింకులు)
 17. దస్త్రం:Accessories-text-editor.svg‏‎ (17 లింకులు)
 18. దస్త్రం:Ambox wikify.svg‏‎ (17 లింకులు)
 19. దస్త్రం:Groupofrudraksha.jpg‏‎ (17 లింకులు)
 20. దస్త్రం:Button sig.png‏‎ (16 లింకులు)
 21. దస్త్రం:Insert-signature.png‏‎ (16 లింకులు)
 22. దస్త్రం:Signature icon.png‏‎ (16 లింకులు)
 23. దస్త్రం:Donkey (Equus asinus) at Disney's Animal Kingdom (16-01-2005).jpg‏‎ (15 లింకులు)
 24. దస్త్రం:Wikibooks-logo.svg‏‎ (15 లింకులు)
 25. దస్త్రం:Male Lion on Rock.jpg‏‎ (14 లింకులు)
 26. దస్త్రం:Redirect arrow without text.svg‏‎ (14 లింకులు)
 27. దస్త్రం:Chandigarh marriage traditions.jpg‏‎ (13 లింకులు)
 28. దస్త్రం:Donkey.jpg‏‎ (13 లింకులు)
 29. దస్త్రం:Nakhodka 2003 08.jpg‏‎ (13 లింకులు)
 30. దస్త్రం:Text-x-generic with pencil.svg‏‎ (13 లింకులు)
 31. దస్త్రం:Wikiquote-logo.svg‏‎ (12 లింకులు)
 32. దస్త్రం:Alectoris-chukar-001.jpg‏‎ (11 లింకులు)
 33. దస్త్రం:Anderson Sophie Young Girl Fixing Her Hair.jpg‏‎ (11 లింకులు)
 34. దస్త్రం:Imbox content.png‏‎ (11 లింకులు)
 35. దస్త్రం:Pfau imponierend.jpg‏‎ (11 లింకులు)
 36. దస్త్రం:Wikinews-logo.png‏‎ (11 లింకులు)
 37. దస్త్రం:Wikispecies-logo.svg‏‎ (11 లింకులు)
 38. దస్త్రం:Yogin with six chakras, India, Punjab Hills, Kangra, late 18th century.jpg‏‎ (11 లింకులు)
 39. దస్త్రం:At sign.svg‏‎ (10 లింకులు)
 40. దస్త్రం:Belmont Red.jpg‏‎ (10 లింకులు)
 41. దస్త్రం:Brahma Halebid.jpg‏‎ (10 లింకులు)
 42. దస్త్రం:Broom icon.svg‏‎ (10 లింకులు)
 43. దస్త్రం:Eye iris.jpg‏‎ (10 లింకులు)
 44. దస్త్రం:Nuvola filesystems www.png‏‎ (10 లింకులు)
 45. దస్త్రం:Panjabi father and son.jpg‏‎ (10 లింకులు)
 46. దస్త్రం:Tamarind2.jpg‏‎ (10 లింకులు)
 47. దస్త్రం:Wikimedia Community Logo.svg‏‎ (10 లింకులు)
 48. దస్త్రం:Forestfire2.jpg‏‎ (9 లింకులు)
 49. దస్త్రం:Imbox notice.png‏‎ (9 లింకులు)
 50. దస్త్రం:Logo book2.png‏‎ (9 లింకులు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.