అధిక వర్గాలలో చేరిన వ్యాసాలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 18:11, 16 జనవరి 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. కృష్ణ‏‎ (9 వర్గాలు)
 2. కాలు‏‎ (9 వర్గాలు)
 3. కృష్ణుడు‏‎ (8 వర్గాలు)
 4. చింత‏‎ (8 వర్గాలు)
 5. అంటార్కిటికా‏‎ (8 వర్గాలు)
 6. గంగ‏‎ (8 వర్గాలు)
 7. కేసరము‏‎ (8 వర్గాలు)
 8. రాజు‏‎ (8 వర్గాలు)
 9. రైల్వే సిగ్నలింగ్ మరియు టెలీకమ్యూనికేషన్ పదకోశం‏‎ (8 వర్గాలు)
 10. ఎత్తు‏‎ (7 వర్గాలు)
 11. ధేనువు‏‎ (7 వర్గాలు)
 12. చను‏‎ (7 వర్గాలు)
 13. జైమిని‏‎ (7 వర్గాలు)
 14. రాముడు‏‎ (7 వర్గాలు)
 15. మారీచుడు‏‎ (7 వర్గాలు)
 16. వాతావరణము‏‎ (7 వర్గాలు)
 17. హరి‏‎ (7 వర్గాలు)
 18. రవి‏‎ (7 వర్గాలు)
 19. కామరాజు‏‎ (7 వర్గాలు)
 20. నటరాజు‏‎ (7 వర్గాలు)
 21. క్షేత్రయ్య‏‎ (7 వర్గాలు)
 22. కాఫీ‏‎ (7 వర్గాలు)
 23. లక్ష్మణుడు‏‎ (7 వర్గాలు)
 24. సదావరణము‏‎ (7 వర్గాలు)
 25. శివుడు‏‎ (7 వర్గాలు)
 26. భక్త రామదాసు‏‎ (7 వర్గాలు)
 27. తెలుగు ఇంటిపేర్లు‏‎ (7 వర్గాలు)
 28. బంగ్లాదేశ్‏‎ (7 వర్గాలు)
 29. దయానంద సరస్వతి‏‎ (6 వర్గాలు)
 30. ప్రభాకరరావు‏‎ (6 వర్గాలు)
 31. ధర్మలింగం‏‎ (6 వర్గాలు)
 32. వడ్లపల్లి‏‎ (6 వర్గాలు)
 33. రామలింగస్వామి‏‎ (6 వర్గాలు)
 34. అర్నేష్‏‎ (6 వర్గాలు)
 35. ఇరుకుల‏‎ (6 వర్గాలు)
 36. సుబ్బరాజు‏‎ (6 వర్గాలు)
 37. కూరలు‏‎ (6 వర్గాలు)
 38. సీతారామ్‏‎ (6 వర్గాలు)
 39. అధీష్‏‎ (6 వర్గాలు)
 40. చెరబండరాజు‏‎ (6 వర్గాలు)
 41. చీరాల‏‎ (6 వర్గాలు)
 42. అంగము‏‎ (6 వర్గాలు)
 43. లక్ష్మణరావు‏‎ (6 వర్గాలు)
 44. శంభులింగం‏‎ (6 వర్గాలు)
 45. రాఘవయ్య‏‎ (6 వర్గాలు)
 46. పడమర్ల‏‎ (6 వర్గాలు)
 47. ఆదినారాయణరావు‏‎ (6 వర్గాలు)
 48. ధనరాజారావు‏‎ (6 వర్గాలు)
 49. తారక్‏‎ (6 వర్గాలు)
 50. నూకయ్య‏‎ (6 వర్గాలు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.