అధిక వర్గాలలో చేరిన వ్యాసాలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 16:26, 10 ఆగస్టు 2020న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. కాలు‏‎ (9 వర్గాలు)
 2. కృష్ణ‏‎ (9 వర్గాలు)
 3. అంటార్కిటికా‏‎ (8 వర్గాలు)
 4. చింత‏‎ (8 వర్గాలు)
 5. గంగ‏‎ (8 వర్గాలు)
 6. రైల్వే సిగ్నలింగ్ మరియు టెలీకమ్యూనికేషన్ పదకోశం‏‎ (8 వర్గాలు)
 7. కేసరము‏‎ (8 వర్గాలు)
 8. రాజు‏‎ (8 వర్గాలు)
 9. కృష్ణుడు‏‎ (8 వర్గాలు)
 10. తెలుగు ఇంటిపేర్లు‏‎ (7 వర్గాలు)
 11. రాముడు‏‎ (7 వర్గాలు)
 12. కామరాజు‏‎ (7 వర్గాలు)
 13. కాఫీ‏‎ (7 వర్గాలు)
 14. ఎత్తు‏‎ (7 వర్గాలు)
 15. భక్త రామదాసు‏‎ (7 వర్గాలు)
 16. రవి‏‎ (7 వర్గాలు)
 17. నటరాజు‏‎ (7 వర్గాలు)
 18. హరి‏‎ (7 వర్గాలు)
 19. లక్ష్మణుడు‏‎ (7 వర్గాలు)
 20. క్షేత్రయ్య‏‎ (7 వర్గాలు)
 21. వాతావరణము‏‎ (7 వర్గాలు)
 22. జైమిని‏‎ (7 వర్గాలు)
 23. సదావరణము‏‎ (7 వర్గాలు)
 24. చను‏‎ (7 వర్గాలు)
 25. శివుడు‏‎ (7 వర్గాలు)
 26. మారీచుడు‏‎ (7 వర్గాలు)
 27. బంగ్లాదేశ్‏‎ (7 వర్గాలు)
 28. ధేనువు‏‎ (7 వర్గాలు)
 29. సూరయ్య‏‎ (6 వర్గాలు)
 30. భాస్కర్‏‎ (6 వర్గాలు)
 31. మల్లీశ్వరరావు‏‎ (6 వర్గాలు)
 32. పోరెడ్డి‏‎ (6 వర్గాలు)
 33. రామకృష్ణయ్య‏‎ (6 వర్గాలు)
 34. నారాయణరావు‏‎ (6 వర్గాలు)
 35. వడ్డేపల్లి‏‎ (6 వర్గాలు)
 36. ఆకుపచ్చ‏‎ (6 వర్గాలు)
 37. నరసింహరావు‏‎ (6 వర్గాలు)
 38. అరిపిరాల‏‎ (6 వర్గాలు)
 39. తార్ల‏‎ (6 వర్గాలు)
 40. అనిల్‏‎ (6 వర్గాలు)
 41. సుందరేశ్వర్‏‎ (6 వర్గాలు)
 42. పంచవింశ బ్రాహ్మణం‏‎ (6 వర్గాలు)
 43. వెంకటపతి రాజు‏‎ (6 వర్గాలు)
 44. గుండె‏‎ (6 వర్గాలు)
 45. బాలకృష్ణ‏‎ (6 వర్గాలు)
 46. బిజ్జం‏‎ (6 వర్గాలు)
 47. శరత్‏‎ (6 వర్గాలు)
 48. చీర‏‎ (6 వర్గాలు)
 49. గోకుల్‏‎ (6 వర్గాలు)
 50. శ్రీనాథుడు‏‎ (6 వర్గాలు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.