గ్రాంట్లు

Jump to navigation Jump to search

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

గ్రాంటుహక్కులు
ప్రాథమిక హక్కులు (basic)
 • "స్వయన్నిర్ధారిత వాడుకరులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంరక్షించబడ్డ పేజీలను మార్చు (editsemiprotected)
 • Automatically log in with an external user account (autocreateaccount)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • ఆమకవేప ద్వారా పోకుండానే దాని ట్రిగ్గరు చర్యలను అమలు చెయ్యి (skipcaptcha)
 • ఇటీవలి మార్పుల తనిఖీ గుర్తింపులను చూడు (patrolmarks)
 • ఐపీ ఆధారిత రేటు పరిమితులు ప్రభావం చూపవు (autoconfirmed)
 • ఐపీ నిరోధాలు, ఆటో నిరోధాలు, శ్రేణి నిరోధాలను తప్పించు (ipblock-exempt)
 • చర్చా పేజీల్లో చేసే చిన్న మార్పులకు కొత్తసందేశపు సూచన పంపకూడదు (nominornewtalk)
 • తానే చేసిన మార్పులను తనిఖీ చేసినట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తించు (autopatrol)
 • దుర్వినియోగ వడపోతలని చూడగలగడం (abusefilter-view)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టా యొక్క వివరణాత్మక పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-log-detail)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టాని చూడగలగడం (abusefilter-log)
 • పేజీకి సంబంధించిన సైటు కాషెను తొలగించు (purge)
 • పేజీలు చదవడం (read)
 • రైట్ API వినియోగం (writeapi)
 • సార్వత్రిక నిరోధాలని తప్పించగలడం (globalblock-exempt)
అధిక మొత్తంలో దిద్దుబాట్లు (highvolume)
 • API ప్రశ్నల్లో ఉన్నత పరిమితులను వాడడం (apihighlimits)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • ఆటోమాటిక్ ప్రాసెస్ లాగా భావించబడు (bot)
 • రేటు పరిమితులు ప్రభావం చూపవు (noratelimit)
 • వెనక్కి తెచ్చిన దిద్దుబాట్లను బాట్ దిద్దుబాట్లుగా గుర్తించు (markbotedits)
ఉనికిలో ఉన్న పేజీల దిద్దుబాటు (editpage)
 • Change Property terms (labels, descriptions, aliases) (property-term)
 • Merge Items (item-merge)
 • అంశపు విశేషాలను మార్చడం (లేబెళ్ళు, వివరణలు, అలియాసులు) (item-term)
 • అంశాల దారిమార్పులను సృష్టించడం (item-redirect)
 • తన మార్పులతో ట్యాగులను ఆపాదించడం (applychangetags)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • మార్పుని చిన్నదిగా గుర్తించడం (minoredit)
 • విడి కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకు ఏవైనా ట్యాగులను చేర్చడం, తొలగించడం (changetags)
సంరక్షిత పేజీల్లో దిద్దుబాట్లు (editprotected)
 • "నిర్వాహకులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంక్షించబడిన పేజీలను సరిదిద్దు (editprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • తన మార్పులతో ట్యాగులను ఆపాదించడం (applychangetags)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • మార్పుని చిన్నదిగా గుర్తించడం (minoredit)
 • విడి కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకు ఏవైనా ట్యాగులను చేర్చడం, తొలగించడం (changetags)
 • శీర్షికల నిరోధపు జాబితాని అధిగమించగలగడం (tboverride)
 • స్థిరకూర్పులు కలిగిన పేజీలను తరలించు (movestable)
మీ వాడుకరి CSS/JSON/JavaScript దిద్దడం (editmycssjs)
 • తన మార్పులతో ట్యాగులను ఆపాదించడం (applychangetags)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • మార్పుని చిన్నదిగా గుర్తించడం (minoredit)
 • మీ స్వంత JSON ను దిద్దడం (editmyuserjson)
 • మీ స్వంత JavaScript దస్త్రాలను మార్చండి (editmyuserjs)
 • మీ స్వంత వాడుకరి CSS ఫైళ్ళను సరిదిద్దండి (editmyusercss)
 • విడి కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకు ఏవైనా ట్యాగులను చేర్చడం, తొలగించడం (changetags)
మీ అభిరుచులను, JSON కాన్ఫిగరేషన్నూ మార్చుకోండి (editmyoptions)
 • మీ స్వంత JSON ను దిద్దడం (editmyuserjson)
 • మీ స్వంత అభిరుచులను మార్చుకోవడం (editmyoptions)
MediaWiki పేరుబరిలోను, సైటువ్యాప్త/వాడుకరి JSON కూ దిద్దుబాట్లు చెయ్యడం (editinterface)
 • ఇతర వాడుకరుల JSON ఫైళ్ళను దిద్దడం (edituserjson)
 • తన మార్పులతో ట్యాగులను ఆపాదించడం (applychangetags)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • మార్పుని చిన్నదిగా గుర్తించడం (minoredit)
 • యూజరు ఇంటరుఫేసులో దిద్దుబాటు చెయ్యి (editinterface)
 • విడి కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకు ఏవైనా ట్యాగులను చేర్చడం, తొలగించడం (changetags)
 • సైటువ్యాప్త JSON ను దిద్దడం (editsitejson)
సైటువ్యాప్త/వాడుకరి CSS/JS దిద్దడం (editsiteconfig)
 • ఇతర వాడుకరుల CSS ఫైళ్ళలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (editusercss)
 • ఇతర వాడుకరుల JS ఫైళ్ళలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (edituserjs)
 • ఇతర వాడుకరుల JSON ఫైళ్ళను దిద్దడం (edituserjson)
 • తన మార్పులతో ట్యాగులను ఆపాదించడం (applychangetags)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • మార్పుని చిన్నదిగా గుర్తించడం (minoredit)
 • యూజరు ఇంటరుఫేసులో దిద్దుబాటు చెయ్యి (editinterface)
 • విడి కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకు ఏవైనా ట్యాగులను చేర్చడం, తొలగించడం (changetags)
 • సైటువ్యాప్త CSS ను దిద్దడం (editsitecss)
 • సైటువ్యాప్త JSON ను దిద్దడం (editsitejson)
 • సైటువ్యాప్త JavaScript ను దిద్దడం (editsitejs)
పేజీల సృష్టి, దిద్దుబాటు, తరలింపు (createeditmovepage)
 • Create Properties (property-create)
 • చర్చా పేజీలను సృష్టించడం (createtalk)
 • తన మార్పులతో ట్యాగులను ఆపాదించడం (applychangetags)
 • పేజీని తరలించేటపుడు పాత పేరు నుండి దారిమార్పును సృష్టించకుండా ఉండటం (suppressredirect)
 • పేజీలను తరలించడం (move)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • పేజీలను వాటి ఉపపేజీలతో బాటుగా తరలించడం (move-subpages)
 • పేజీలను సృష్టించడం (చర్చాపేజీలు కానివి) (createpage)
 • మార్పుని చిన్నదిగా గుర్తించడం (minoredit)
 • వర్గ పేజీలను తరలించు (move-categorypages)
 • వాడుకరుల ప్రధాన పేజీలను తరలించగలగడం (move-rootuserpages)
 • విడి కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకు ఏవైనా ట్యాగులను చేర్చడం, తొలగించడం (changetags)
కొత్త దస్త్రాల ఎక్కింపు (uploadfile)
 • తానే ఇదివరలో అప్‌లోడు చేసిన ఫైలును తిరగరాయి (reupload-own)
 • దస్త్రాలను ఎక్కించడం (upload)
దస్త్రాల ఎక్కింపు, రీప్లేసు, తరలింపు (uploadeditmovefile)
 • URL అడ్రసునుండి ఫైలును అప్‌లోడు చెయ్యడం (upload_by_url)
 • ఇప్పటికే ఉన్న ఫైలును తిరగరాయి (reupload)
 • తానే ఇదివరలో అప్‌లోడు చేసిన ఫైలును తిరగరాయి (reupload-own)
 • దస్త్రాలను ఎక్కించడం (upload)
 • పేజీని తరలించేటపుడు పాత పేరు నుండి దారిమార్పును సృష్టించకుండా ఉండటం (suppressredirect)
 • ఫైళ్ళను తరలించడం (movefile)
 • స్థానికంగా ఉమ్మడి మీడియా సొరుగులోని ఫైళ్ళను అధిక్రమించు (reupload-shared)
పేజీల్లో మార్పులపై తనిఖీ (patrol)
 • ఇతరుల దిద్దుబాట్లను తనిఖీ చేసినట్లుగా గుర్తించు (patrol)
పేజీల్లో చేసిన మార్పుల తిరుగుసేత (రోల్‌బ్యాక్) (rollback)
 • ఒకానొక పేజీలో చివరి దిద్దుబాటు చేసిన వాడుకరి చేసిన దిద్దుబాట్లను రద్దుచేయడం (rollback)
వాడుకరుల నిరోధం, విడుదల (blockusers)
 • ఈమెయిలు పంపకుండా వాడుకరిని నిరోధించు (blockemail)
 • దిద్దుబాటు చెయ్యకుండా ఇతర వాడుకరులను నిరోధించగలగడం (block)
తొలగించిన దస్త్రాలు, పేజీలను చూడడం (viewdeleted)
 • తొలగించిన పాఠ్యాన్ని, తొలగించిన కూర్పుల మధ్య మార్పులనూ చూడగలగడం (deletedtext)
 • తొలగించిన పేజీల్లో వెతకడం (browsearchive)
 • తొలగింపులను, వాటి పాఠ్యం లేకుండా, చరితంలో చూడు (deletedhistory)
నిరోధిత చిట్టా పద్దులను చూపించు (viewrestrictedlogs)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • అంతరంగికం అని గుర్తించిన దుర్వినియోగ వడపోతలను చూడగలగడం (abusefilter-view-private)
 • గోప్యంగా ఉన్న లాగ్‌లను చూడడం (suppressionlog)
 • గోప్యము అని గుర్తించిన వడపోతల లాగ్ వివరాలు చూడడం (abusefilter-log-private)
 • దాచివున్న దుర్వినియోగ చిట్టా పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-hidden-log)
పేజీలు, కూర్పులు, లాగ్ ఎంట్రీల తొలగింపు (delete)
 • చాలా పెద్ద చరితం ఉన్న పేజీలను తొలగించు (bigdelete)
 • తన మార్పులతో ట్యాగులను ఆపాదించడం (applychangetags)
 • తొలగించిన పాఠ్యాన్ని, తొలగించిన కూర్పుల మధ్య మార్పులనూ చూడగలగడం (deletedtext)
 • తొలగించిన పేజీల్లో వెతకడం (browsearchive)
 • తొలగింపులను, వాటి పాఠ్యం లేకుండా, చరితంలో చూడు (deletedhistory)
 • పేజీ తొలగింపును రద్దు చెయ్యి (undelete)
 • పేజీల ప్రత్యేకించిన కూర్పులను తొలగించు, తొలగింపును నివారించు (deleterevision)
 • పేజీలను తొలగించడం (delete)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • పేజీలను సామూహికంగా తొలగించడం (nuke)
 • మార్పుని చిన్నదిగా గుర్తించడం (minoredit)
 • లాగ్ ఎంట్రీలను తొలగించడం, తొలగింపులను రద్దు చెయ్యడం (deletelogentry)
 • విడి కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకు ఏవైనా ట్యాగులను చేర్చడం, తొలగించడం (changetags)
వాడుకరులను దాచడం, కూర్పులను అణచిపెట్టడం (oversight)
 • దుర్వినియోగ చిట్టా లోని పద్దులను దాచగలగడం (abusefilter-hide-log)
 • పేజీకి చెందిన నిర్ణీత కూర్పులను ఎవరైనా వాడుకరికి కనబడేలా చెయ్యడం, దాచడం, బయటపెట్టడం (suppressrevision)
పేజీల సంరక్షణ, అరక్షణ (protect)
 • "నిర్వాహకులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంక్షించబడిన పేజీలను సరిదిద్దు (editprotected)
 • తన మార్పులతో ట్యాగులను ఆపాదించడం (applychangetags)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • మార్పుని చిన్నదిగా గుర్తించడం (minoredit)
 • విడి కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకు ఏవైనా ట్యాగులను చేర్చడం, తొలగించడం (changetags)
 • సంరక్షణ స్థాయిలను మార్చు, కాస్కేడ్-రక్షిత పేజీలలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (protect)
మీ వీక్షణజాబితాను చూడడం (viewmywatchlist)
 • మీ స్వంత వీక్షణజాబితాను చూడడం (viewmywatchlist)
మీ వీక్షణజాబితా దిద్దుబాటు (editmywatchlist)
 • మీ స్వంత వీక్షణజాబితాను మార్చుకోవడం. ఈ హక్కు లేకపోయినా, కొన్ని చర్యల ద్వారా పేజీలు జాబితాకు చేరుతాయని గమనించండి. (editmywatchlist)
ఇతర వాడుకరులకు ఈమెయిలు పంపడం (sendemail)
 • ఇతర వాడుకరులకు ఈ-మెయిలు పంపించడం (sendemail)
ఖాతాల సృష్టి (createaccount)
 • Override the username blacklist (tboverride-account)
 • కొత్త వాడుకరి ఖాతాలను సృష్టించడం (createaccount)
 • స్పూఫింగ్ తనిఖీలను అధిక్రమించు (override-antispoof)
గోపనీయ సమాచారం అందుబాటు (privateinfo)
 • మీ స్వంత గోపనీయ డేటాను చూడండి (ఉదా: ఈమెయిలు చిరునామా, అసలు పేరు) (viewmyprivateinfo)
Merge page histories (mergehistory)
 • పేజీల యొక్క చరిత్రలని విలీనం చేయడం (mergehistory)
Access checkuser data (checkuser)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
 • వాడుకరి ఐపీ అడ్రసును, ఇతర సమాచారాన్ని చూడు (checkuser)
Create short URLs (shortenurls)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
Globally block or unblock an IP address (globalblock)
 • సార్వత్రిక నిరోధాల్ని చేయడం (globalblock)
Manage global account status (setglobalaccountstatus)
 • సార్వత్రిక ఖాతాకు తాళం వెయ్యి లేదా దాచు (centralauth-lock)
 • సార్వత్రిక ఖాతాను అణచి పెట్టు లేదా దాచు (centralauth-oversight)
Access two-factor authentication (OATH) information for self and others (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

గ్రాంటుహక్కులు
User identity verification only, no ability to read pages or act on a user's behalf.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.
"https://te.wiktionary.org/wiki/ప్రత్యేక:ListGrants" నుండి వెలికితీశారు