దారిమార్పుల జాబితా

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 18:11, 16 జనవరి 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. -bell →‎ diving
 2. -bush →‎ currant
 3. Abdicate →‎ abdicate
 4. Abdomen →‎ abdomen
 5. Aberdeen, Washington →‎ Aberdeen
 6. Abiquiu, New Mexico →‎ Abiquiu
 7. Acceptance →‎ acceptance
 8. Accrue →‎ accrue
 9. Address →‎ address
 10. Adequacy →‎ adequacy
 11. Affection →‎ affection
 12. Aim →‎ aim
 13. Air →‎ air
 14. Aircraft →‎ aircraft
 15. Alimony →‎ alimony
 16. Allium Cepa →‎ Allium cepa
 17. Alphabet →‎ alphabet
 18. Ammonium chloride →‎ ammonium chloride
 19. Ammonium sulpho cyanide →‎ ammonium sulpho cyanide
 20. Amniotic fluid →‎ amniotic fluid
 21. And →‎ and
 22. Anger →‎ anger
 23. Anhydrous →‎ anhydrous
 24. Animal →‎ animal
 25. Animation photography →‎ animation photography
 26. Ankus →‎ ankus
 27. Answer →‎ answer
 28. Anthropology →‎ anthropology
 29. Anxiety →‎ anxiety
 30. Apple →‎ apple
 31. Apprehend →‎ apprehend
 32. Arise →‎ arise
 33. Arm →‎ arm
 34. Artery →‎ artery
 35. Atom →‎ atom
 36. Attraction →‎ attraction
 37. Azuki bean →‎ azuki bean
 38. Back →‎ back
 39. Bandage →‎ bandage
 40. Basketweaver →‎ basketweaver
 41. Battle →‎ battle
 42. Beehive →‎ beehive
 43. Begin →‎ begin
 44. Behaviour →‎ behaviour
 45. Belfry →‎ belfry
 46. Betide →‎ betide
 47. Bigin →‎ begin
 48. Bitter gourd →‎ bitter gourd
 49. Blame →‎ blame
 50. Blessing →‎ blessing

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

"https://te.wiktionary.org/wiki/ప్రత్యేక:ListRedirects" నుండి వెలికితీశారు