అధిక లింకులు చూపే వర్గాలు

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. తెలుగు పదాలు‏‎ (72,282 సభ్యులు)
 2. బ్రౌను నిఘంటువు పదాలు‏‎ (27,578 సభ్యులు)
 3. ఆంగ్ల పదాలు‏‎ (26,235 సభ్యులు)
 4. తెలుగు నామవాచకాలు‏‎ (7,862 సభ్యులు)
 5. U. S. English pronunciation words‏‎ (7,314 సభ్యులు)
 6. తెలుగు ఇంటిపేర్లు‏‎ (2,807 సభ్యులు)
 7. తెలుగు బహువచనాలు‏‎ (1,656 సభ్యులు)
 8. నామ వాచక శబ్ధము‏‎ (1,459 సభ్యులు)
 9. మలగేసి‏‎ (1,457 సభ్యులు)
 10. GFDL బొమ్మలు‏‎ (1,265 సభ్యులు)
 11. సంస్కృత న్యాయములు‏‎ (1,146 సభ్యులు)
 12. నామవాచకము‏‎ (1,136 సభ్యులు)
 13. తెలుగు ప్రత్యామ్నాయ రూపాలు‏‎ (1,115 సభ్యులు)
 14. ఇంటిపేర్లు‏‎ (1,053 సభ్యులు)
 15. Files with no machine-readable source‏‎ (932 సభ్యులు)
 16. Files with no machine-readable license‏‎ (932 సభ్యులు)
 17. Files with no machine-readable description‏‎ (932 సభ్యులు)
 18. Files with no machine-readable author‏‎ (932 సభ్యులు)
 19. అక్షరాల పదాలు‏‎ (812 సభ్యులు)
 20. తెలుగు క్రియలు‏‎ (712 సభ్యులు)
 21. U. K. English pronunciation words‏‎ (617 సభ్యులు)
 22. తెలుగు పుంలింగ నామవాచకాలు‏‎ (605 సభ్యులు)
 23. సంఖ్యానుగుణ వ్యాసములు‏‎ (445 సభ్యులు)
 24. హిందూ మతము‏‎ (438 సభ్యులు)
 25. తెలుగు క్రియా రూపాలు‏‎ (427 సభ్యులు)
 26. పురుషుల పేర్లు‏‎ (425 సభ్యులు)
 27. పురాణ పాత్రలు‏‎ (420 సభ్యులు)
 28. తెలుగు మహిళల పేర్లు‏‎ (388 సభ్యులు)
 29. ప్రథమాక్షరములు‏‎ (383 సభ్యులు)
 30. తెలుగు పురుషుల పేర్లు‏‎ (372 సభ్యులు)
 31. జాబితాలు‏‎ (362 సభ్యులు)
 32. తెలుగు పురుషుల వ్యక్తిగత పేర్లు‏‎ (308 సభ్యులు)
 33. సామెతలు‏‎ (304 సభ్యులు)
 34. దేశాలు‏‎ (289 సభ్యులు)
 35. వైద్య శాస్త్రము‏‎ (274 సభ్యులు)
 36. హిందూ దేవతలు‏‎ (267 సభ్యులు)
 37. శరీరావయవాలు‏‎ (255 సభ్యులు)
 38. ఆహారము‏‎ (252 సభ్యులు)
 39. భౌతిక శాస్త్రము‏‎ (236 సభ్యులు)
 40. Documentation subpages‏‎ (232 సభ్యులు)
 41. హిందూ ఋషులు‏‎ (216 సభ్యులు)
 42. రసాయన శాస్త్రము‏‎ (195 సభ్యులు)
 43. వృక్ష శాస్త్రము‏‎ (185 సభ్యులు)
 44. వ్యతిరేక పదాలు‏‎ (181 సభ్యులు)
 45. భారతదేశము ఇంటిపేర్లు‏‎ (172 సభ్యులు)
 46. Categories needing attention‏‎ (172 సభ్యులు)
 47. గ్రామాలు‏‎ (172 సభ్యులు)
 48. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఇంటిపేర్లు‏‎ (171 సభ్యులు)
 49. మూసలు‏‎ (169 సభ్యులు)
 50. రెండక్షరాల పదాలు‏‎ (167 సభ్యులు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

"https://te.wiktionary.org/wiki/ప్రత్యేక:MostLinkedCategories" నుండి వెలికితీశారు