మట్టిపాత్రలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మట్టి పాత్రలు: హైదరాబాద్ లో తీసిన చిత్రం
 1. చట్టి
 2. బాన
 3. కుండ
 4. కూజా
 5. తొట్టి
 6. పిడత
 7. కడవ
 8. కుండ
 9. కూజా
 10. ముంత
 11. మూకుడు