మూస:WOTD Year Calendar

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
2021

జనవరి

ఫిబ్రవరి

మార్చి

ఏప్రిల్

మే

జూన్

జూలై

ఆగష్టు

సెప్టెంబరు

అక్టోబరు

నవంబరు

డిసెంబర్


Documentation[<small>మార్చు</small>]

Read only calender[<small>మార్చు</small>]

No args[<small>మార్చు</small>]

{{WOTD Year Calendar}}

Gives:

2021

జనవరి

ఫిబ్రవరి

మార్చి

ఏప్రిల్

మే

జూన్

జూలై

ఆగష్టు

సెప్టెంబరు

అక్టోబరు

నవంబరు

డిసెంబర్Specify year[<small>మార్చు</small>]

Node: Add year as argument

{{WOTD Year Calendar
|year=1985
}}

Gives:

1985

జనవరి

ఫిబ్రవరి

మార్చి

ఏప్రిల్

మే

జూన్

జూలై

ఆగష్టు

సెప్టెంబరు

అక్టోబరు

నవంబరు

డిసెంబర్Page linked calender[<small>మార్చు</small>]

Node: Add mode=w as argument

{{WOTD Year Calendar
|year=2000
|mode=w
}}

Gives:

2000

జనవరి

ఫిబ్రవరి

మార్చి

ఏప్రిల్

మే

జూన్

జూలై

ఆగష్టు

సెప్టెంబరు

అక్టోబరు

నవంబరు

డిసెంబర్