రాజ్యసభలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. రాజ్యసభ యొక్క బహువచన రూపం.