లక్ష్ములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. లక్ష్మి యొక్క బహువచన రూపం.