వక్షస్థలం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. వక్షస్థలము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.