వస్తువులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. వస్తువు యొక్క బహువచన రూపం.