విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 1

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఓడ

ఓడ     నామవాచకము


  • సముద్ర ప్రయాణానికి ఉపకరించే వాహనము. నావ