విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 10

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Jalli garita.jpg

జల్లిగరిట     నామవాచకము


కాగుతున్న నూనె నుండి ఆహారపదార్ధాలను వెలికి తీయడానికి ఉపయోగించే వంటగది పనిముట్టు.