విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 15

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శివుని చేతి వాయిద్యము ఢమరుకము.

ఢమరుకం     నామవాచకము


ఒక వాయిద్యము.