విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 20

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ధవళవర్ణ బుద్ధుని శిల్పము.

ధవళము     నామవాచకము


శ్వేతవర్ణము, తెలుపు.