విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 21

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వినువీధిలో నక్షత్రాలు.

నక్షత్రము     నామవాచకము


తార, చుక్క.