విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 25

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కుంకుమ భరిణ

భరిణ     నామవాచకము


చిన్న మూత పాత్ర.